Handlingsplan mot mobbing

Personalet i Hakkebakkeskogen barnehage har utarbeidet en handlingsplan mot mobbing. På denne siden kan dere lese denne planen. Se link nederst på siden.