Samarbeid

Vi samarbeider med andre private barnehager i Organisasjon for private barnehager – OFPB

Organisasjonens visjon er: OFPB i front - med klokskap og glede

Vi ønsker å ta ansvar for, og bidra til en positiv utvikling av barnehagene i Larvik og vi arbeider til beste for barn og foreldre i Larviksamfunnet.

Vi har fokus på møtet mellom mennesker og det er i dette møtet vi tenker at vi kan måle kvaliteten på den gode barnehage.

Organisasjonen fremmer fellesskap og tilhørighet ved å se, bruke og dele styrkene som den enkelte medlemsbarnehagens leder og medarbeidere innehar

  • styrerene/lederne i OFPB møtes en gang pr. måned
  • vi samarbeider med Larvik kommune og kommunale barnehager        
  • det arrangerer kurs for ansatte i medlemsbarnehagene
  • organisasjonen har egen nettside: privatebarnehager.noVi samarbeider også med :

  • Familiesenteret
  • Norskskolen
  • Thor Heyerdahl videregående skole
  • Sandefjord videregående skole
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste i Larvik (PPT)
  • Barnevernet
Hakkebakkeskogen barnehage er medlem av PBL – A
(Private Barnehagers Landsforbund – arbeidsgiverseksjonen)