Utvalg

STYRET / SAMARBEIDSUTVALGET
Styret / samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget / styret består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

I Hakkebakkeskogen bhg. består styret/samarbeidsutvalget av :

1 eierrepresentanter / foreldre
2 foreldrerepresentanter / foreldre
3 representanter fra de ansatte

 

FORELDRERÅD
Foreldrerådet består av foreldrene / foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet samles på årsmøtet, men det er ikke noe i veien for å møtes oftere.