Praktiske ordninger

INFORMASJON

Viktig informasjon sendes på mail, i tillegg til at vi henger opp oppslag på tavla i gangen. 

Vi har også en informasjonsskjerm i gangen, hvor det vises både bilder av barna, og nyttig informasjon. 


BESKJEDER
Av praktiske grunner ønsker vi å få beskjed dersom barna skal ha fri, er syke, kommer seinere, skal hentes tidligere….. Slike registreringer kan gjøres i Kidplan. 
Spesielle hendelser som kan ha innvirkning på barna og deres hverdag, vil vi gjerne ha beskjed om. Da står vi bedre rustet til å støtte barna i løpet av dagen.

SYKDOM
Ved sykdom må barna være hjemme. Barnet kan komme tilbake når det er smittefri og kan følge barnehagens rutiner for eksempel: være ute. Ved feber skal barnet ha minst en feberfri dag hjemme. Ved oppkast/diaré skal barnet holdes hjemme, og ha vært symptomfri i minst 48 timer før det kommer til barnehagen. 

BARNAS KLÆR / SKIFTETØY
Barna skal ha med skiftetøy som skal ligge i barnehagen, personalet har forslag til hva som bør ligge i hylla. Det er viktig at alt av tøy og sko merkes med navn, det hjelper oss til å ha oversikt og holde orden.

MÅLTIDER OG FØDSELSDAGSFEIRING
Barna må ha med matpakke hver mandag og tirsdag. Onsdag serverer barnehagen varmmat. Torsdag og fredag serverer barnehagen alle måltider i form av smøremåltid. Barnehagen serverer melk til lunsj hver dag i tillegg til at de får tilgang på egne vannflasker.

Barna har med seg egne vannflasker alle dager. 

 Sjokoladepålegg og syltetøy hører ikke med som påleggsvalg. Vi oppfordrer foreldre til å unngå å sende med barn kjeks, boller, kaker o.l.  til utdeling.

Når barna har bursdag får de velge om det skal lages smoothie eller fruktspyd, barnehagen ordner dette. Vi i personalet synes det er trivelig med spørsmål – ta kontakt dersom du lurer på noe!