Praktiske ordninger

INFORMASJON

Viktig informasjon sendes på mail, i tillegg til at vi henger opp oppslag på tavla i gangen eller på utgangsdøren. 

Vi har også en informasjonsskjerm i gangen, hvor det vises både bilder av barna, og nyttig informasjon. 


BESKJEDER
Av praktiske grunner ønsker vi å få beskjed dersom barna skal ha fri, er syke, kommer seinere, skal hentes tidligere o.l. Foreldre kan melde dette direkte i Kidplan, pr telefon eller på mail. 
Spesielle hendelser som kan ha innvirkning på barna og deres hverdag, vil vi også gjerne ha beskjed om. Da står vi bedre rustet til å støtte barna i løpet av dagen.

SYKDOM
Ved sykdom må barna være hjemme. Barnet kan komme tilbake når det er smittefri og kan følge barnehagens rutiner for eksempel: være ute. Ved feber skal barnet ha minst en feberfri dag hjemme. Ved oppkast/diaré skal barnet holdes hjemme, og ha vært symptomfri i minst 48 timer før det kommer til barnehagen. 

BARNAS KLÆR / SKIFTETØY
Barna skal ha med skiftetøy som skal ligge i barnehagen, personalet har forslag til hva som bør ligge i hylla. Det er viktig at alt av tøy og sko merkes med navn, det hjelper oss til å ha oversikt og holde orden.

MÅLTIDER OG FØDSELSDAGSFEIRING
Barna må ha med matpakke hver mandag og tirsdag. Onsdager og torsdager serverer barnehagen alle måltider. Det serveres varmmat eller smøremåltider disse dagene. Barnehagen serverer melk til lunsj hver dag. Barna har tillgang på egne vannflasker (medbrakt hjemmefra) hele dagen. 

 Sjokoladepålegg og syltetøy hører ikke med som påleggsvalg. Vi oppfordrer foreldre til å unngå å sende med barn kjeks, boller, kaker o.l.  til utdeling.

Når barna har bursdag får de velge om det skal lages smoothie eller fruktspyd, barnehagen ordner dette. Vi i personalet synes det er trivelig med spørsmål – ta kontakt dersom du lurer på noe!