Vår visjon

Barnehagens visjon er «Vekst gjennom klokskap»

 

VOKSENROLLEN er viktig i denne sammenhengen. Vi er alle rollemodeller for barna og hverandre. Målet er at barn og voksne - skal oppnå vekst sammen.

 

Vi mener VEKST

• er vilje til utvikling

• er vilje til nytenkning

• er å være i bevegelse

 

Vi mener KLOKSKAP

• er vilje til å gjøre det gode

• er refleksjon over egen praksis – tenke en gang til

• er å være åpen for andres meninger og innspill

• er å undre seg sammen med barna

• er å lytte

• er ”å ta barna i gode gjerninger” – legge vekt på det positive som igjen styrker barnas selvfølelse