Generell informasjon

Hakkebakkeskogen er en privat foreldreeid barnehage med 2 avdelinger for barn fra 0 år og fram til skolealder. Avdelingene heter:

KLATREMUS, 0-3 ÅR

REVEHIET, 3-6 ÅR

Åpningstiden er fra kl. 06.45 – 16.30

Bemanning og åpningstid reduseres etter behov i høytider som jul og påske etter styrets bestemmelser.
Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag holdes barnehagen stengt.

Barnehagen stenger hvert år i fellesferien / 3 uker

Personalet har 5 planleggingsdager i året og da er barnehagen stengt.
Mandagen etter fellesferien er første planleggingsdag.

I tillegg kommer 4 dager som personalet velger ut.
Planleggingsdagene blir brukt til planlegging / årsplan, vurdering av arbeid som er gjort, kurs og utviklingsarbeid.

 

Foreldrebetalingen i Hakkebakkeskogen barnehage:
Det er lik betaling i kommunale- og private barnehager.
Foreldrebetalingen er inntektsregulert.