Våre verdier

Ut fra visjonen mener vi det er viktig å legge vekt på følgende i hverdagen og i kontakten med barn, foreldre og kollegaer:

VI ER VOKSNE SOM SER BARN, FORELDRE OG KOLLEGAER MED KLOKSKAPENS ØYNE

VERDIENE VÅRE: TID – TILGJENGELIG - TILSTEDE

Når personalet har TID, er TILGJENGELIGE og TILSTEDE for barna, da er det mulig for oss:

* gi barna rom for medvirkning, medbestemmelse og ansvar
* å bygge opp om barnas selvfølelse
* å gi omsorg
* å skape rom for mangfold, respekt og raushet

Det handler om å ha et våkent øye.

Det er også viktig for oss å ha tid, være tilgjengelige og tilstede for kollegaer og foreldre.