Link til aktuelle lover og forskrifter

Lov om barnehager:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64

 

Forskrift om helse og milljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2023-03-28-449?q=barnehage

 

 

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-24-487?q=barnehager

 

 

Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-22-1049?q=barnehager

 

Forskrift om foredrebetaling i barnehager:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1478?q=barnehager

 

 

Forskrift om politiattest i barnehager:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-11-11-1285?q=barnehager